It is necessary to activate JavaScript to navigate this site.

Matematický ústav AV ČR usiluje o HR Award
zavedení profesionálního řízení lidských zdrojů

Postup řešení