It is necessary to activate JavaScript to navigate this site.

Matematický ústav AV ČR usiluje o HR Award
zavedení profesionálního řízení lidských zdrojů
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014664
Zkrácený název projektu: MUsiHR
Název projektu CZ: Matematický ústav AV ČR usiluje o HR Award - zavedení profesionálního řízení lidských zdrojů
Název projektu EN: Institute of Mathematics CAS goes for HR Award - implementation of the professional HR management
Zahájení realizace projektu: 01.01.2020
Ukončení realizace projektu: 31.12.2022

Cíle projektu


Hlavním cílem projektu je nastavení strategického řízení v Matematickém ústavu AV ČR v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Důležitým výsledkem tohoto projektu bude získání a udržení prestižního ocenění HR Excellence in Research udělovaného Evropskou komisí. Mezi hlavní aktivity projektu patří strategické nastavení rozvoje lidských zdrojů, genderové rovnosti, vnitřního hodnocení a mezinárodní spolupráce. Projekt přispěje ke zvýšení prestiže Matematického ústavu a k vytvoření stimulačního a atraktivního pracovního prostředí.