It is necessary to activate JavaScript to navigate this site.

Matematický ústav AV ČR usiluje o HR Award
zavedení profesionálního řízení lidských zdrojů

Realizační tým

Miroslav Rozložník
Hlavní řešitel projektu
garant projektu
Tomáš Vejchodský
Manažer implementace
komunikace cílů a nástrojů projektu zaměstnancům MÚ, implementace všech strategií v Matematickém ústavu AV ČR
Karen Strung
Garant aktivity 2,3
příprava a realizace strategie rozvoje lidských zdrojů a profesního růstu zaměstnanců
Beata Kubiś
Garant aktivity 4,5
příprava a realizace strategie mezinárodní spolupráce
Lenka Bauerová
HR administrátor
příprava a distribuce dotazníků, organizace školících kurzů a mentoringových programů pro zaměstnance