It is necessary to activate JavaScript to navigate this site.

Matematický ústav AV ČR usiluje o HR Award
zavedení profesionálního řízení lidských zdrojů

Výstupy projektu

  • 5.10.2021  Udělení ocenění HR Excellence in Research Matematickému ústavu AV ČR.
  • 16.4.2021  Úvodní ohodnocení Evropskou komisí.
  • 2.12.2020  Gap Analýza, OTM-R principy a Akční plán – předloženo Evropské komisi k posouzení.